Zawory obrotowe NRSZ10 i NRS10

Zawory obrotowe NRSZ10 i NRS10

Identyfikator Nazwa Moc obr/min Wydajność m3/h
74010.000 NRSZ 10-0 Ex St1 i St2- do instalacji poza strefą ATEX max 20 (max 32 dla St1) 6 na 1obr/min
74010.007 NRSZ 10-7 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,18 7 40
74010.032 NRSZ 10-32 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,75 31 180
74110.020 NRSZ 10-20 Ex St1 i St2 do instalacji poza strefą ATEX 0,18 7 40
74010.307 NRSZ 10-7 Ex St1 i St2 kat.3( EX II 3DT4) 0,18 7 40
74010.332 NRSZ 10-32 Ex St1 kat.3( EX II 3DT4) 0,75 31 180
74110.320 NRSZ 10-20 Ex St1 i St2 kat.3( EX II 3DT4) 0,75 19 110
74010.207 NRSZ 10-7-Ex St1 i St2 kat.2( EX II 2DT4) 0,18 7 40
74010.232 NRSZ 10-32 Ex St1 kat.2( EX II 2DT4) 0,75 31 180
74110.220 NRSZ 10-20 Ex St1 i St2 kat.2( EX II 2DT4) 0,75 19 110
70010.000 NRS 10-0 bez napędu max 32 5 na 1obr/min
70010.006 NRS 10-32 0,75 31 165