Zasuwy automatyczne i ręczne

Zasuwy automatyczne i ręczne

Zasuwa pneumatyczna z krawędzią pod opaskę

Zasuwa ręczna nieszczelna z krawędzią pod opaskę

Zasuwa ręczna szczelna z krawędzią pod opaskę