Kosze wsporcze i filtry patronowe

Kosze wsporcze i filtry patronowe

Dostarczamy rękawy filtracyjne oraz filtry patronowe o szerokim zastosowaniu w odpylaniu procesów związanych z produkcją i przetwórstwem drewna, materiałów drewnopochodnych, zbóż i pasz, papieru, aluminium, węgla i cementu, oczyszczaniem powietrza atmosferycznego dla celów technologicznych, filtrowaniem bardzo drobnego pyłu powstającego przy cięciu laserem i plazmą, szlifowaniem i docieraniem metali, odpylaniem dymów spawalniczych.